\ TUTORZY
OSSA KRK

PAWEŁ JAWORSKI

Urbanista i filozof. Członek Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto, stały współpracownik czasopisma Autoportret, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. W ramach zespołu Medialab Katowice prowadzi grupę Maplab, zajmującą się analizą danych przestrzennych. Współtworzy kolektyw Miastoprojekt, który bada pojęcie miejskości, przyglądając się przemianom Katowic. Zajmuje się ponadto projektowaniem procesów dialogu społecznego, planowaniem partycypacyjnym i działaniami animacyjnymi w przestrzeni publicznej.