\ TUTORZY
OSSA KRK

CENTRALA

CENTRALA jest zaangażowana w próbę krytycznego kształtowania przyszłości. Zadania i problemy brane na warsztat to tylko w części zamówienia przychodzące od konkretnego “klienta”. Najczęściej jednak ukazują się one same, niejako zamówione przez rzeczywistość. Zajmując się przestrzeniami prywatnymi szukamy innowacyjnych rozwiązań dla tradycyjnego programu. Nowego programu poszukujemy dla przestrzeni miejskich. Ważny jest dla nas problem komodyfikacji wnętrz publicznych i rozważania jak tworzyć niekomercyjne wnętrza pod dachem. Projektując wystawy zastanawiamy się nad tym, jak nietradycyjne, zmienne układy mogą wywoływać nieschematyczne zachowania oraz jak mogą działać miejsca o nieokreślonym na stale programie. Wiele naszych inicjatyw to próba wywołania dyskusji społecznej na temat ochrony i rewitalizacji dziedzictwa awangardy modernistycznej. Projekty, akcje, publikacje generujemy jako impulsy rewidujące rzeczywistość, które mogą jednocześnie wzmocnić wizerunek Warszawy jako miasta anegdoty i eksperymentu. Siamo pessimisti con l’intelligenza, ma ottimisti per volontà.