\ TUTORZY
OSSA KRK

EWA RUDNICKA

mgr arch. Ewa Rudnicka absolwentka Ecole Nationale Supériure d’Architecture Paris la Villette zaangażowana w interdyscyplinarne projekty rozwoju miasta. Zajmuje się projektowaniem i propagowaniem prospołecznych i artystycznych działań w przestrzeni miejskiej. Doktorantka wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego gdzie pisze pracę o wpływie działań architektonicznych i artystycznych na tworzenie się społeczności lokalnych. Entuzjastka pracy in situ i działań performatywnych w przestrzeni.