\ WSTĘPNIAK
OSSA KRK

Temat: CTRL+C, CTRL+V

Aby wziąć udział w warsztatach architektonicznych OSSA Kraków 2015, należy przesłać na podany adres e-mail lub pocztą tradycyjną tak zwanego „wstępniaka”, będącego interpretacją tegorocznego tematu - „CTRL+C, CTRL+V“.

Podstawowe zasady:

  • forma wstepniaka jest dowolna, zachęcamy do maksymalnej kreatywności!
  • pracę mogą przesłać wszyscy studenci architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu i innych kierunków pokrewnych z uczelni polskich i zagranicznych, jak i absolwenci powyższych kierunków, którzy obronili dyplom nie wcześniej niż rok przed warsztatami
  • każdy może przesłać tylko jedną pracę
  • niedopuszczalne są prace grupowe, każdy wstępniak musi być wykonany samodzielnie
  • wstępniaki NIE MOGĄ być podpisane; każda praca powinna być opatrzona dowolnie wybranym 6-cyfrowym kodem; podpisane wstępniaki będą od razu dyskwalifikowane!
  • do każdej pracy musi być dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy, który udostępnimy wkrótce

Termin przesyłania prac upływa 19.06.2015. Powodzenia! :)

Adres e-mail: wstepniak.ossakrakow2015@gmail.com Adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie, Pl. Szczepański 6, 31-011, Kraków

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY